KapitalIndeks

Cecilie Daae

Ekstremvær, flyktninger og trusler fra cyberspace er blant de mange utfordringene landets beredskapssjef, Cecilie Daae, må håndtere. Godt er det da å vite at hun sies å være en både erfaren, tydelig og kompetent leder. Daae er sjef for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på tredje året, og kom fra stillingen som assisterende direktør i Helsedirektoratet. Hun er utdannet lege, og har mastergrad i helseadministrasjon.

Medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Oslo, godkjent spesialist i allmennmedisin.
Utdannelse
1962
Født
Direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Stilling
Offentlig sektor
Bransje

Cecilie Daae