KapitalIndeks

Cathrine Meland

Meland var ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet da Kapital publiserte 2017-listen over Norges mektigste kvinner. Her styrte hun blant annet utviklingen av inntekts- og finansieringssystemet til de regionale helseforetakene, i tillegg hadde hun etatsstyringsansvar for Helsedirektoratet. I januar 2018 byttet hun departement, hvor hun nå skal lede Forsknings- og innovasjonsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet. Meland har utdanning innen statsvitenskap fra Universitetet i Bergen.

Utdannet som statsviter fra Universitetet i Bergen.
Utdannelse
1969
Født
Ekspedisjonssjef i Forsknings- og innovasjonsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet
Stilling
Offentlig sektor
Bransje

Cathrine Meland