KapitalIndeks

Cathrine M. Lofthus

Cathrine M. Lofthus er utdannet lege ved Universitetet i Oslo i 2000 og tok doktorgrad innen endokrinologi ved samme sted i 2008. I tillegg har hun en høyskoleutdanning innen økonomi, administrasjon og ledelse. Lofthus har erfaring fra helsesektoren både som kliniker og forsker, samt flere års erfaring med drift og ledelse av sykehus i krevende utviklings- og omstillingsprosesser. Fra 2012 var hun viseadministrerende direktør ved Oslo universitetssykehus og fra starten av 2015 har Lofthus vært administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Som sjef for det regionale helseforetaket har Lofthus ansvar for syv sykehusområder og elleve helseforetak, 78.000 medarbeidere med en omsetning på 80 milliarder kroner i 2016. Siden inntredenen i 2015 har 47-åringen stått stødig i både legestreik, store diskusjoner rundt Oslo-sykehusenes fremtid og IKT-trøbbel.

Sist oppdatert: 15. may 2019

Foretagsøkonom, cand.med og doktorgrad i medisin.
Utdannelse
1970
Født
Adm. dir. i Helse Sør-Øst
Stilling
Helse
Bransje

Cathrine M. Lofthus