KapitalIndeks

Carl Haakon GarderHaldens rikeste mann sitter på en solid eiendomsportefølje i Østfold. På tross av at milliarden nå er nådd, er ambisjonene fortsatt store. Han har i løpet av året sikret seg Viken Park i Fredrikstad som skal markedsføres som Østlandets nye næringsområde. Nærmere 1.000 dekar er satt av til lager, logistikk og lett industri. Her forventer Garder å selge tomter for over en milliard.

Sist oppdatert: 26. september 2019

1,00 mrd
Nettoformue 2019
850 mill
Nettoformue 2018
+18%
Endring i formue
1963
Født
Industri
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

C-G Holding

Carl Haakon Garder