KapitalIndeks

Carl Diderik CappelenIndustri- og handelsselskapene til Cappelen nyter godt av økt aktivitet i forbindelse med infrastrukturprosjekter som er planlagt i årene fremover. Cappelen eier Ulefoss Gruppen, som består av hjørnesteinsbedriften Ulefos Jernværk, salgsselskapet Ulefos i Sandvika og eiendomsselskapet Ulefos Esco på Kongsberg. Ulefos utvikler og distribuerer kvalitetsprodukter innen gategods, bygg & anlegg og utemiljø. Over 50 prosent av produksjonen i Cappelens konsern eksporteres til utlandet. Han er dessuten største private investor i Norsjøkraft i Telemark.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,40 mrd
Nettoformue 2018
1,20 mrd
Nettoformue 2017
+17%
Endring i formue
1955
Født
Industri
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Cappelen Holdning

Carl Diderik Cappelen