KapitalIndeks

Brynjar Kristian ForbergskogSom konsernsjef og største aksjonær i Torghatten kan Forbergskog nyte godt av utviklingen for selskapet det siste året. Torghatten er et av Norges største transportkonserner, som for tiden satser på miljøvennlige ferger og busser med ny teknologi. Flyvirksomheten Widerøe har tidligere stått for nesten halvparten av driftsinntektene i konsernet, men etter inntoget av flyseteavgiften har inntektsandelene droppet til 17,6 prosent. Gjennom BKF Invest har Forsbergskog andeler i Akvadesign, med to ferske utviklingskonsesjoner innen oppdrett.

Sist oppdatert: 21. september 2018

1,40 mrd
Nettoformue 2018
1,15 mrd
Nettoformue 2017
+22%
Endring i formue
1958
Født
Reiseliv/hotell
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Torghatten
Widerøe

Brynjar Kristian Forbergskog