KapitalIndeks

Borgny EidesvikRestrukturering i Eidesvik Offshore kan føre til at Eidesvik-familien får redusert sin eierandel i selskapet fra 67 til 59 prosent. I januar utstedte selskapet 24 millioner nye aksjer gjennom en emisjon som et ledd i en større, finansiell restrukturering i rederiselskapet. Med gjeld på 2,1 milliarder i et svakt marked har rederiet vært avhengig av reforhandling med bankene for å komme seg gjennom den utfordrende perioden. I forbindelse med den rettede emisjonen har rederiet fått redusert avdragene på sine sikrede lån, samt lagt til rette for en finansiering som skal ta rederiet gjennom 2020.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,10 mrd
Nettoformue 2018
1,00 mrd
Nettoformue 2017
+10%
Endring i formue
1958
Født
Eiendom
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Eidesvik Offshore

Borgny Eidesvik