KapitalIndeks

Borger BorgenhaugMed startkapital på en million kroner og en motivasjon av stål startet Borger Borgenhaug i 1999 sitt eventyr i eiendom. Fra kontoret på Tjuvholmen drifter bondesønnen Axer Eiendom, som forvalter 40.000 kvadratmeter næringseiendom på Østlandet og i Bergen. I tillegg har selskapet siden sin oppstart bygget over 70.000 kvadratmeter næringseiendom og over 1.000 boliger – med om lag 4.000 under utvikling. Axer Eiendom forventer et godt resultat for 2019.

Sist oppdatert: 26. september 2019

3,00 mrd
Nettoformue 2019
3,00 mrd
Nettoformue 2018
1972
Født
Eiendom
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Borgenhaug Gruppen
Axer Eiendom

Borger Borgenhaug