KapitalIndeks

Bjørn Ole GleditschJevnt over stigende råvarepriser spiser seg grovt inn på marginene til malingsprodusenten Jotun. Selskapets driftsresultat endte på 1,3 milliarder kroner i fjor, noe som er en tilbakegang på 400 millioner fra året før. Gleditsch-familien representerer en av Jotuns største aksjonærgrupper og er nok noe betenkt over at selskapets driftsresultat på bare to år har ramlet over 30 prosent – på tilnærmet samme omsetning. Sviktende Jotun-tall sender derfor Gleditsch-formuene ned målt mot fjoråret.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,35 mrd
Nettoformue 2018
1,50 mrd
Nettoformue 2017
-10%
Endring i formue
1963
Født
Handel
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Jotun

Bjørn Ole Gleditsch