KapitalIndeks

Bjørn Ole GleditschMalingprodusenten Jotun, der Orkla kontrollerer over 40 prosent av aksjekapitalen, fikk i fjor et driftsresultat på linje med 2017-tallene. De siste årene har stigende råvarepriser spist seg inn på selskapsmarginene, men når Jotun nå er flinkere til å velte dette ut i form av økte produktpriser, bør Jotuns marginer og lønnsomhet bedres klart kommende år. Jotuns aksjonærer kan samtidig glede seg over at både olje- og gassinvesteringene, samt oljeselskapenes vedlikeholdsbudsjetter, er på vei opp, noe som sikrer selskapet tilsig av flere gigantoppdrag.

Sist oppdatert: 26. september 2019

1,50 mrd
Nettoformue 2019
1,35 mrd
Nettoformue 2018
+11%
Endring i formue
1963
Født
Handel
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Jotun

Bjørn Ole Gleditsch