KapitalIndeks

Bjørn Henrik RasmussenEtter å ha skilt lag med Braathen-flyarvingene i 2002 og etablert sitt eget investeringsselskap, Follum Invest, har Rasmussen gjort flere gode investeringer som har gitt han en solid vekst i formuen. Det er Rasmussens investeringer på børs, samt hans industrielle investeringer, med en samlet omsetning på over fire milliarder, som driver veksten til formuen hans dette året.

Sist oppdatert: 20. september 2018

875 mill
Nettoformue 2018
750 mill
Nettoformue 2017
+17%
Endring i formue
1953
Født
Finans
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Follum Invest

Bjørn Henrik Rasmussen