KapitalIndeks

Aud Kolberg

Assisterende utenriksråd Aud Kolberg har betydelig innflytelse over avgjørelsene som fattes om norsk utenrikspolitikk. I februar 2017 ble det imidlertid kjent at 59-åringen er utnevnt til ambassadør i København, med tiltredelse i løpet av året.

1957
Født
Assisterende utenriksråd
Stilling
Offentlig sektor
Bransje

Aud Kolberg