KapitalIndeks

Atle UlvesethDet Bergensbaserte entreprenørfirmaet Brødrene Ulveseth fortsetter å levere solide resultater. Familieselskapet som ble etablert på 30-tallet eies i dag av Atle Ulveseth. Etter mer enn 30 år i sjefsstolen overlot Ulvseth ansvaret for driften til hans datter i fjor. Gjennom selskapet Brødrene Ulveseth Eiendom er entreprenøren også en stor eiendomsbesitter og -utvikler i Bergens-regionen.

Sist oppdatert: 20. september 2018

925 mill
Nettoformue 2018
825 mill
Nettoformue 2017
+12%
Endring i formue
1951
Født
Industri
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Brødrene Ulveseth

Atle Ulveseth