KapitalIndeks

Asmund HaareHotellinvestoren har klart å stabilisere hotellvirksomheten etter tidligere å ha vært i hardt vær økonomisk. Han begynte tidlig på 1980-tallet og har siden da bygget seg opp. Med nærmere 100 hoteller i Sverige, Norge, Danmark, Island og Spania har 2017 vært et solid år for konsernet. Alle selskapene har levert positive resultater før av- og nedskrivninger. I de siste fire årene har konsernet hatt en beskjeden, men jevn, omsetningsvekst. Selskapet har planer om å satse stort på oppgraderinger, drift utenfor Norden og betydelige investeringer i teknologi.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,70 mrd
Nettoformue 2018
1,65 mrd
Nettoformue 2017
+3%
Endring i formue
1949
Født
Reiseliv/hotell
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

First Hotels

Asmund Haare