KapitalIndeks

Asle HelgheimAsle Helgheim legger bak seg et innbringende år etter at Ferd overtok 40 prosent av Dr Fürst Medisinsk Laboratorium. Etter salget står familien igjen med en eierandel på 60 prosent i selskapet som far og lege Ivar Helgheim kjøpte på 1980-tallet. Asle Helgheim, som også er lege, vil sammen med Ferd ekspandere selskapet internasjonalt og utvide tjenestetilbudet. Samtidig har selskapet sterkt fokus på effektivisering og automatisering for å redusere kostnader i en bransje preget av kraftig prispress.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,20 mrd
Nettoformue 2018
925 mill
Nettoformue 2017
+30%
Endring i formue
1964
Født
Industri
Bransje

Nevnt i 1 artikler

De nye milliardærene:

Bartenderen som ble søkkrik spillmogul

Morten Klein slo seg opp på spilleautomater på nett. I dag er han storaksjonær på børsen i Stockholm, har eget investeringsselskap og er en av Norges 40 nye milliardærer.

6 min lesetid

Nøkkelbedrifter

Dr. Fürst Medisinsk Laboratorium

Asle Helgheim