KapitalIndeks

Arne WilhelmsenGjennom Awilhelmsen styrer Arne Wilhelmsen og hans niese Margaret Boel Garmann et konsern som driver innen cruise, eiendom, shipping, offshore, detaljhandel og finansielle investeringer. Majoriteten av verdiene er fortsatt plassert i cruiserederiet Royal Caribbean Cruises (RCL), som er notert på New York-børsen. En styrket dollar mot krone fører til at RCL-aksjene deres er blitt mer verdt i kroner til tross for en flat kursutvikling i dollar. Kursoppgang i Awilco Drilling samt gevinst på salg av containerskip bidrar også til at formuen øker. Deler av økningen i formuen til Garmann skyldes at hun tidligere har vært kreditert med en for lav eierandel. Anders C. G. Wilhelmsen, Arnes nevø, har gradvis solgt seg helt ut av familiekonsernet og forvalter nå sin egen formue gjennom investeringsselskapet Watrium.

Sist oppdatert: 20. september 2018

32 mrd
Nettoformue 2018
27 mrd
Nettoformue 2017
+15%
Endring i formue
1929
Født
Reiseliv/hotell
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Awilhelmsen Holding
Awevo Cruise Holding
Tell Invest

Arne Wilhelmsen