KapitalIndeks

Arne WilhelmsenGjennom Awilhelmsen er Arne Wilhelmsen og hans niese Margaret Boel Garmann de største eierne i Royal Caribbean Cruises (RCL), som er notert på New York-børsen. Verdien av cruiserederiet har steget over 80 prosent det siste året, og sørger for at Wilhelmsen og Garmann gjør noen av de største byksene oppover på årets liste. Foruten cruise er Awilhelmsen aktive innen eiendom, shipping, offshore og detaljhandel. Et eksempel på det siste er deres eierskap i elektronikkjeden Power (tidligere Expert). Nevøen til Arne, Anders C.G. Wilhelmsen, har siden sist solgt seg helt ut av familieselskapet. Han har dermed gått glipp av kursoppgangen i RCL, og flere hundre millioner i mulig gevinst. Gjennom selskapet Watrium satser han stort på næringseiendom i Oslo. Han har blant annet EYs kontorer i Bjørvika i porteføljen.

27 mrd
Nettoformue 2017
19 mrd
Nettoformue 2016
+44%
Endring i formue
1929
Født
Reiseliv/hotell
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Awilhelmsen Holding
Awevo Cruise Holding
Tell Invest

Arne Wilhelmsen