KapitalIndeks

Arne BergArne Berg eier og forvalter næringseiendom på Haugalandet i Haugesund. Berg Eiendom har en eiendomsportefølje på rundt 100.000 kvadratmeter leieareal. Eiendommene leies ut til både offentlige leietagere som politi og brannstasjon, samt handel og kontor.

Sist oppdatert: 20. september 2018

775 mill
Nettoformue 2018
750 mill
Nettoformue 2017
+3%
Endring i formue
1928
Født
Eiendom
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Berg Eiendom

Arne Berg