KapitalIndeks

Anton JenssenMens noen sliter med skarpe marginer og stor forhandlingsmakt blant dagligvarekjedene, leverer Grilstad Holding nok en gang sterke tall med 117 millioner i driftsresultat. Det nyter majoritetsaksjonærene og brødrene Anton og Erling Jenssen godt av. Grilstad har lykkes godt med sin satsing på sterke merkevarer og sunnere produkter med mindre salt og fett. I tillegg har brødrene store investeringer i eiendom.

Sist oppdatert: 26. september 2019

1,20 mrd
Nettoformue 2019
1,15 mrd
Nettoformue 2018
+4%
Endring i formue
1953
Født
Industri
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Jenssen Holding

Anton Jenssen