KapitalIndeks

Anniken Hauglie

Siden desember 2015 har Anniken Hauglie vært arbeids- og sosialminister fra desember 2015, og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet. Svært mye av Hauglis budsjett er imidlertid “programmatisk”, dvs. utgifter som følger av lovfestede rettigheter i trygdesystemet. Hun har strammet inn arbeidsavklaringspenger og trygdeytelser til flyktninger. Haugli har bakgrunn fra flere byrådsposter i Oslo.

Utdannet cand.jur. fra Universitetet i Bergen fra 1994
Utdannelse
1972
Født
Arbeids- og sosialminister (H)
Stilling
Politikk
Bransje

Anniken Hauglie