KapitalIndeks

Anne Kristin Herse

Etter uker med ulming om overstyring i Justisdepartementet ansatte regjeringen i 2012 ny assisterende departementsråd. Hun heter Anne Kristin Herse, og er en av Sylvi Listhaugs mest betrodde. Herse er utdannet jurist, og jobbet tidligere som ekspedisjonssjef i sivilavdelingen i samme departement. Før dette arbeidet hun med juridiske problemstillinger som dommer- og politifullmektig og som advokat i privat advokatfirma.

Utdannet jurist.
Utdannelse
1959
Født
Assisterende departementsråd i Justis- og beredskapdepartementet
Stilling
Offentlig sektor
Bransje

Anne Kristin Herse