KapitalIndeks

Anne Karin Olli

Olli er statssekretæren med et spesielt ansvar for saker som omhandler samer og nasjonale minoriteter, for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Hun var ordfører i Måsøy kommune i Finnmark fra 2011 til 2014 og er tidligere leder av Finmark Høyre. Olli er utdannet sykepleier og helsesøster.

Cand.mag., Cand.polit. med hovedfag i statsvitenskap, Universitetet i Oslo
Utdannelse
1964
Født
Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (H)
Stilling
Politikk
Bransje

Anne Karin Olli