KapitalIndeks

Anne Grethe Erlandsen

Erlandsen har vært statssekretær for helseminister Bent Høie siden 2013. Han har mange statssekretærer, men med ansvar for det viktige sykehus-området har Erlandsen trolig mest innflytelse av dem alle. Hun er utdannet sykepleier og har tatt fag innen helseadministrasjon og prosjektledelse.

Helseadministrasjon og prosjektlederutdanning fra Høgskolen i Østfold.
Utdannelse
1956
Født
Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (H)
Stilling
Politikk
Bransje

Anne Grethe Erlandsen