KapitalIndeks

Anette Carnarius Elseth

Statssekretæren rykket opp fra politisk rådgiver-stilling ved årsskifte 2016/2017. Det ga henne mer innflytelse i et meget tungt og toneangivende departement, og var grunnlaget for plasseringen på listen Kapital publiserte i juni 2017. I forbindelse med at Venstre har gått inn i regjering har det blitt en rekke endringer blant regjeringens statssekretærer, og Elseth er en av de som sluttet i januar i år.

1973
Født
Tidligere statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet (FrP)
Stilling
Politikk
Bransje

Anette Carnarius Elseth