KapitalIndeks

Andreas Ove UglandDen utflyttede rederarvingen Andreas Ove Ugland styrer sine forretninger fra skatteparadiset Cayman Island. I porteføljen hans finner vi blant annet en eierandel i det børsnoterte tankrederiet Nordic American Tankers (NAT), flere næringseiendommer på Cayman Island, bildistribusjonsselskapet Autoport og Queensgate Bank & Trust. Dårlige tider innen tank gjør at formuen faller noe fra i fjor.

Sist oppdatert: 20. september 2018

875 mill
Nettoformue 2018
925 mill
Nettoformue 2017
-5%
Endring i formue
1955
Født
Shipping
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Heathfield Star
 AOU Invesments

Andreas Ove Ugland