KapitalIndeks

Albert Kristian HæhreGrunnleggeren av entreprenørvirksomheten Hæhre valgte i fjor å fusjonere med selskapet Betonmast og dermed skape et av Norges største entreprenørselskap. Etter fusjonen sitter Albert på rundt 19 prosent av aksjene i det nye selskapet BetonmastHæhre. Han har i år måttet se verdien av sin post i selskapet falle med over 100 millioner. Verdifallet kommer blant annet som følge av at selskapet i 2017 måtte ta nedskrivninger på to anleggsprosjekter.

Sist oppdatert: 20. september 2018

850 mill
Nettoformue 2018
1,10 mrd
Nettoformue 2017
-23%
Endring i formue
1954
Født
Industri
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

BetonmastHæhre

Albert Kristian Hæhre