KapitalIndeks

Åge LærdalEtter å ha blitt kjøpt ut av familieselskapet Laerdal Medical har Åge Lærdal forvaltet sin egen formue. Porteføljen, som styres gjennom investeringsselskapet Tomte Forvaltning, består i all hovedsak av børsnoterte aksjer, obligasjoner og investeringer i PE-fond. Gode tider i aksjemarkedet medvirker til at formuen til Åge Lærdal øker med i overkant av 100 millioner.

Sist oppdatert: 20. september 2018

925 mill
Nettoformue 2018
800 mill
Nettoformue 2017
+16%
Endring i formue
1946
Født
Finans
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Tomte Holding

Åge Lærdal