KapitalIndeks

Ada Merethe KjesethFamiliekonsernet Bertel O. Steen har de siste årene levert stadig sterkere resultater og har på fem år doblet driftsresultatet fra 280 millioner i 2013 til 555 millioner i fjor. Det ble et begivenhetsrikt år med rekordomsetning, bedrede marginer og tidenes høyeste markedsandel. Parallelt med bilvirksomheten kontrollerer familien en portefølje av bil- og næringseiendom med en samlet verdi på 3,2 milliarder. Bertel O. Steen har den siste tiden også posisjonert seg for å møte fremtidens transportbehov og har blant annet testet digitale tjenester for privatleasing og bildeling på markedet.

Sist oppdatert: 20. september 2018

875 mill
Nettoformue 2018
850 mill
Nettoformue 2017
+3%
Endring i formue
1949
Født
Handel
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Bertel O. Steen Holding

Ada Merethe Kjeseth