Kapital

Etter at en rekke land har innført en grad av forbud mot scrubbere, skal FNs sjøsikkerhetsorganisasjon (IMO) i februar vurdere om de skal endre reglene for bruk av scrubbere. Femten av verdens største skip slipper ut like mye svovel som hele verdens bilpark til sammen, opplyste Clean Shipping Coalition under IMOs forrige møte, nå i oktober. Det vil den internasjonale sjøfartsorganisasjonen gjøre noe med. I 2008 ble det vedtatt at den første dagen i 2020 har ikke lenger verdens skipsflåte, som består av 80.000 skip, lov til å slippe ut mer enn 0,5 prosent svovel i eksosen. For å møte dette kravet har rederiene fem valg: benytte naturgass (LNG) som har små eller ingen svovelutslipp, brenne lavsvovel fuel som inneholder 0,5 prosent svovel, eller fortsette å bruke tungolje, men installere en av de tre formene for eksosrenseanlegg som vasker eksosen ned til godkjent svovelinnhold – populært kalt scrubber. Det siste er kjent for å være den billigste måten å møte kravene på, for skip som forbruker mye drivstoff. Det finnes tre typer scrubbere: Open loop, closed loop og hybrid. Open loop er den løsningen som blir forbudt flere steder, fordi den slipper vaskevannet rett ut i havet.

Annonse

Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Bli abonnent fra kr. 169,- pr. måned.

Bli abonnent Logg inn