Kapital

Høyere formuesskatt som følge av børsnoteringen av Smedvig, som oldefaren Peder Smedvig grunnla for over 100 år siden, fikk Peter T. Smedvig (73) til å flytte fra Stavanger til London for 28 år siden. Formuesskatten ble så høy idet aksjene fikk full markedsverdi på ligningen, at den ikke lot seg betjene bare gjennom årlige utbytter fra boreriggrederiet, anfører han.

Annonse

– Det ville gjort det vanskelig å utvikle selskapet, som arbeidet i en meget kapitalkrevende bransje, sier Smedvig.

Les også

Han er en av 36 personer blant Norges 400 rikeste som ikke lenger har base i fødelandet.

Datteren Anna Margaret Smedvig (36) har siden tatt over som styreleder og skal forvalte familiens verdier på over ni milliarder kroner videre, mens faren de siste årene har tatt en rolle som rådgiver. Begge bor i London, og det samme gjør Peters niese Julia Smedvig Hagland (33), som er god for 1,4 milliarder kroner. Holdingselskapene i dynastiet eies gjennom truster på kanaløya Jersey.

– Hvorfor valgte du Storbritannia? Var skatteregimet en avgjørende faktor?

– Skatteregimet for utlendinger var gunstig på det tidspunktet, sier Smedvig.

– Hvor mye anslår du at du har spart i skatt?

– Jeg har ikke regnet på det, men det er et betydelig beløp. Som er reinvestert.

– Har du planer om å flytte hjem på sikt?

– På sikt, ja.

– Hva skal til for at du flytter hjem? Redusert skatt?

– Ingen kommentar.


Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Bli abonnent fra kr. 169,- pr. måned.

Bli abonnent Logg inn