Kapital

Næringsliv

Lånefinansiert investeringsboom:

Mangler oversikt over mulig gjeldsberg

Amerikanske investorer har i år kjøpt verdipapirer på kreditt for rekordstore summer. Om tilsvarende er tilfellet i Norge, er det ingen som kan si med sikkerhet.

5 min lesetid

Aktuelt