Kapital

Næringsliv

Forslag om nytt statlig milliardfond

- Argentum har abdisert

Investinor kan bli statens nye virkemiddel for å få opp flere norske venturekapitalmiljøer. Et utvalg mener selskapet bør sette av en milliard kroner til investeringer i norske venturefond. Dermed får Investinor mandatet mange mener Argentum har forlatt.

7 min lesetid

Aktuelt

Rawfood – den nye megatrenden i matbransjen

Rågod

9 min lesetid