Pass deg for “the Hype Cycle”!

Vi har sett det før – aksjemarkedet har lignet veldig mye på svært sen-syklus i høst.

Petter Slyngstadli Foto: Griff Kapital

For tegnene er flere: Enormt mye ny-noteringer, mange uten andre attributter enn en forretningsplan. Monofokus på aksjer innenfor en sektor, og navnebytter fra etablerte aktører for å melde seg på “the New New Thing”: Det grønne skiftet. Men klimaendringene er en av vår tids store utfordringer, og det er kanskje bare realitetsorientering når både nye og gamle børsnoterte virksomheter prøver å tilpasse seg en ny virkelighet?

Mulig det, men det er ikke dermed sagt at du er tjent med å sette alle pengene på hverken “Pure, Carbon Capture, Renewable, Wind, Solar Power” eller “HydroG-force4ever.com” (ledig navn!). Grønne aksjer og klimaendringer har vært med oss en god stund, og mange av aksjene som har gitt god avkastning de siste fem årene, har brukt 15, 20 og 30 år på å bli en ledende aktør innenfor fornybarfeltet. Å være aksjonær i disse selskapene har likevel vært en blandet fornøyelse.

Dramatiske faseskift 

Det amerikanske konsulentselskapet Gartner Group er kjent for sin “Hype Cycle”, som beskriver opplevelsen av å investere i ny teknologi. Denne går i flere faser (se figur). Første er innovasjonstriggeren (1), en oppfinnelse som muliggjør ny teknologi. Den neste er “Peak of inflated expectations” (2) som oppstår før selskapene har inntjening å snakke om, men der man er overbevist om at alle aktører ganske raskt oppnår verdensherredømme. Deretter kommer den vanskelige fasen, der hvert enkelt av disse selskapene skal vokse inn i de høye forventningene, og i denne fasen forsvinner oftest svært mye av aksjonærenes penger. I “desillusjonsbunnen” (3) kan imidlertid selskapet gjenfødes med mer edruelige forventninger, og kan vokse gjennom “slope of enlightement”, opplysningskurven (4), til et “platå av produktivitet” (5), der det også er plass til de aksjonærene som fortsatt har med kalkulatoren.

graf Foto: -

Se etter spesielle kjennetegn

Tomra Systems  og Vestas Wind Systems er blant grønne selskaper i dag som fremstår som kvalitetsselskaper, og som begge gir sitt verdifulle bidrag til et grønt skifte. Det danske vindturbinselskapet Vestas Wind Systems steg med over 2.000 prosent fra 2003 til 2008 (“peak of infl. Exp.”), før det frem til 2012 falt tilbake med 96 prosent! Siden 2012 er aksjen opp over 3.500 prosent. Tomra Systems steg fra 2 kroner i 1993 til 186 kroner i 2000. Ti år (!) etter var aksjekursen på 20-tallet (ned 80–90 prosent). I dag er den over 400. Selv gode selskaper kan få problemer med å vokse inn i ekstremt høye forventninger!

Hvordan beskytte seg mot “the hype cycle”? Skal man lykkes i aksjemarkedets “C-moment” – tidligfase vekstaksjer – bør man lete etter disse egenskapene: 1. Svært høy skalerbarhet, altså neglisjerbare produksjonskostnader og marginalkostnad når produktet først er utviklet og lansert, noe som vi ser for eksempel i farmasiselskaper og i mykvareselskaper. 2. Svært sterk salgsvekst (helst sammen med skalerbarhet), og helst med god bruttomargin, og 3. Sterke inngangsbarrierer, for eksempel gjennom unik og beskyttet teknologi. Har selskapet to og helst tre av disse egenskapene, har det en god mulighet til å unnslippe den leie “through of disillusionment” – desillusjonsbunnen – på alle måter et vondt og vanskelig sted, der den forhenværende formuen man gjerne sitter igjen med, fort blir realisert og reinvestert i nye «hypes». Ellers så kan du jo bare vente til selskapet modnes og blir billig nok…

Kilde: Gartner Group, DNB