Haakon Lorentsen
Født1954
BostedBrasil
Utdannelse
BransjeIndustri
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021
Nr 39
Ny på listen
Se hele listen >
7,40
mrd formue 2021
Ny på listen
Informasjon
Født1954
BostedBrasil
Utdannelse
BransjeIndustri
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021

Kong Haralds svoger, skipsreder og motstandsmann Erling Lorentzen, gikk bort tidligere i vår. Hans eneste sønn, Haakon Lorentzen, arvet imperiet. Haakon har i en årrekke styrt farens forretninger fra Brasil, og forvalter familiens verdier gjennom investeringsselskapet Lorinvest. Selskapet er engasjert innen skogsdrift, betalingsløsninger til transportsektoren og shipping.