Tone Lunde Bakker
Adm. dir. i Swedbank Norge
Foto: Ivan Kverme
Født1962
BostedBærum
UtdannelseMaster i finance og international business fra Arizona State University. Finansanalytiker fra NHH.
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019
Foto: Ivan Kverme
Nr 38
-11 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1962
BostedBærum
UtdannelseMaster i finance og international business fra Arizona State University. Finansanalytiker fra NHH.
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019

Lunde Bakker styrer den svenske storbankens virksomhet i Norge, og har hatt hendene fulle under coronapandemien. Hun har også den viktige rollen som leder av valgkomiteen i Oslo Børs’ største selskap, Equinor. Lunde Bakker er også medlem i styret til Norsk-svensk handelskammer.