Cathrine M. Lofthus
Departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet
Foto: NTB
Født1970
BostedOslo
UtdannelseDoktorgrad i medisin
BransjeOffentlig forvaltning
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021
Foto: NTB
Nr 25
-11 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1970
BostedOslo
UtdannelseDoktorgrad i medisin
BransjeOffentlig forvaltning
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021

Lofthus tiltrådte som øverste administrative leder i Helse- og omsorgsdepartementet i juni 2021, etter å ha vært adm. dir. i Helse Sør-Øst. Denne jobben la hun sjelen sin i under pandemien, noe som var avgjørende for beredskapen og sykehustilbudet. Som departementsråd har hun også det overordnede administrative ansvaret for en rekke underliggende virksomheter. Lofthus er utdannet lege, har en doktorgrad i endokrinologi og høyskoleutdannelse innen økonomi og administrasjon.

De mektigste kvinnene innen helsesektoren

Det mangler ikke på kvinnelige topplederemner i helsesektoren, og siden coronautbruddet har flere av helse-Norges mektigste fått enda mer makt. Det har også dukket opp en rekke nye kvinner i viktige verv i helsevesenet det siste året.

Helse-Norges nest mektigste kvinne

Da hele verden i mars jaktet desperat etter smittevernutstyr, tok sjefen i Helse Sør-Øst, Cathrine M. Lofthus, grep. Ordningen hun etablerte – over natten – gjorde at hun fikk ansvar for å bygge opp hele Helse-Norges lagre.

Store lagre av smittevernutstyr på plass

I løpet av våren og sommeren har store mengder smittevernutstyr kommet på plass for bruk i sykehus. Selv med en smittetopp vil lageret holde ut på vinteren.