Ine Marie Eriksen Søreide
Utenriksminister (H)
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Født1976
BostedOslo
UtdannelseCand.Jur.
BransjePolitikk
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Nr 2
+1 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1976
BostedOslo
UtdannelseCand.Jur.
BransjePolitikk
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Eriksen Søreide vant en stor seier i juni ved å sikre Norge en plass i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021–2022. Valget reflekterer hvilken internasjonalt høyt respektert politiker hun har blitt, men også internt i UD er hun meget godt likt. Allerede som 29-åring ble Eriksen Søreide valgt inn på Stortinget, og siden den gang har hun bygget seg opp en imponerende CV. Norges første kvinnelige utenriksminister fortsetter å markere seg.

Norges mektigste kvinner 2020

Coronapandemien har ikke bare tatt liv og satt mye av økonomien ut av spill. Den har også rokket ved noe av makten i samfunnet. Dette er nå Norges 100 mektigste kvinner.