Trygve Hegnar
Styreleder og eier i Periscopus
Foto: Eivind Yggeseth
Født1943
BostedOslo
UtdannelseSiviløkonom fra Mannheim
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Styremedlem

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021
Foto: Eivind Yggeseth
Nr 113
-12 Plassendring
Se hele listen >
3,30
mrd formue 2021
+10,00 %
Informasjon
Født1943
BostedOslo
UtdannelseSiviløkonom fra Mannheim
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Styremedlem

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021

Hegnars Periscopus omfatter Hegnar Media, ABC Startsiden, samt aksjer, eiendom, hoteller og båtproduksjon gjennom Windy. Investeringsselskapet eies av Hegnar sammen med barna Jon Trygve og Margrethe. I Hurtigruten, hvor han realiserte en gevinst på en halv milliard kroner for noen år siden, er han fortsatt styreleder og eier fem prosent. I 2018 investerte Periscpous i Scandic Hotels, som er opp 14 prosent på børs det siste året. Det er store merverdier knyttet til eiendom.

Skattetallene inkluderer registrert ligningsformue og skatt for Trygve Hegnar og barna Jon Trygve Hegnar og Margrethe Hegnar.

Bakgrunn

Les Kapitals portrettintervju med Trygve Hegnar i 2021.

Som sønn av finanseksperten Per Hegnar, Fred. Olsens høyre hånd, vokste Trygve Hegnar opp i et borgerlig hjem på Madserud i Oslo. Etter endt siviløkonomutdannelse i Tyskland jobbet han noen år som forsker ved Transportøkonomisk Institutt før han begynte som rådgiver for administrerende direktør i Oslo Sporveier. Da hadde han allerede syslet med tanken om å lage et magasin noen år, og med tyske Der Spiegel som forbilde og inspirasjon tok Kapital etter hvert form – på stuegulvet hjemme på Eiksmarka i Bærum.

Trygve Hegnar hadde ingenting, rent bortsett fra bolig- og studielån. Magasinet ble startet uten grunnkapital. Søknader om banklån ble avslått, og Kapital ble trykket kun grunnet velvillig støtte fra kamerat og trykkerieier Sigurd Wahl, som gav kreditt og viktige råd om bladproduksjon. Unggutten Trygve hadde hverken kontor eller ansatte, langt mindre midler til markedsføring. Derfor lagde han sine egne plakater, som han med livet som innsats hengte opp langs motorveien på Lysaker. Deretter kartla han Aftenpostens droppsoner og bestakk avisbudene med ti kroner mot at de tok med seg en bunke med Kapital og la i postkassene til abonnentene på Oslo Vest.

Omtrent samtidig fikk Trygve Hegnar tilbud om en attraktiv stilling i Den norske Creditbank, forløperen til DnB NOR. Faren mente han var gal som ikke takket ja til jobben og en mulig bankkarriere, men den unge gründerspiren hadde troen på Kapital. Derfor fortsatte han å jobbe fra åtte til fire i Sporveien mens han skrev, klipte og limte Kapital natten igjennom. Et særpreg, sett med dagens øyne, var den anonyme journaliststallen. Gründeren gjorde det meste selv, med litt drahjelp fra sine “hemmelige agenter” i sentrale posisjoner i næringslivet. De hadde både oversikt og detaljinnsikt og serverte ham tips, innspill og ikke minst tall. Kapital kjørte beintøffe saker mot bedrifter og ledere og fikk fiender på alle arenaer. Men uomtvistelig også tilhengere. Den harde linjen skapte nemlig interesse i næringslivet, og under en lunsj på restauranten Blom – kun tre år etter oppstart – forsøkte Bonnier, Nordens største mediekonsern, å kjøpe Kapital for tre millioner kroner.

– Et vanvittig fristende tilbud! har Hegnar senere innrømmet.

Besatt på at dette skulle han klare alene, avslo han likevel tilbudet. Hvilket han aldri har angret på. I 1976 tjente han sin første million. Siden har det blitt adskillig flere.

Hegnars Periscopus omfatter i dag Hegnar Media, ABC Startsiden, eiendom, hoteller og båtproduksjon gjennom Windy. Samt en stor aksjepost i Scandic Hotels og en liten eierandel i Hurtigruten. Periscopus eies av Trygve Hegnar sammen med barna Jon Trygve og Margrethe.

Samfunnet får kostnadene

Et godt kollektivtilbud er bra for alle – uansett om du bruker det eller ei, skriver Jofri Lunde og Jon H. Stordrange i NHO Transport.

— Da begynte en kamp som ikke ligner grisen

På Investordagene 2021 fortalte Trygve Hegnar om sine investeringer gjennom 40 år. Den første investeringen gikk 26 gangen, men det har langt fra vært den beste.

Følg Investordagene 2021 her

Peter Hermanrud, Martin Mølsæter og Stig Myrseth er blant dagens foredragsholderne siste dag av Investordagene 2021. Trygve Hegnar presenterer; Slik gjorde jeg det.