Gerhard Meidell Alsaker
Gründer og administrerende direktør Alsaker
Foto: Beate Rønning
Født1962
BostedTysnes
Utdannelse
BransjeSjømat
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021
Foto: Beate Rønning
Nr 22
+10 Plassendring
Se hele listen >
10,40
mrd formue 2021
+52,94 %
Informasjon
Født1962
BostedTysnes
Utdannelse
BransjeSjømat
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021

Alsaker Fjordbruk leverte imponerende tall for 2020, med nærmere 40.000 tonn produsert laks, en omsetning på over to milliarder kroner og en driftsmargin på 26 prosent. Gjennom Meidell sitter Alsaker ellers på investeringer i en rekke bransjer, fra shipping til bank. Alsaker Fjordbruk er lokalisert i Sunnhordland, og laksekongen gir tilbake til lokalsamfunnet. Bl.a. har han bygget boliger, kjøpesenter, treningssenter, bensinstasjon og marina på hjemstedet.

Bakgrunn

Det var i 1986 at fiskersønnen Gerhard Meidell Alsaker, da 24 år gammel, startet Alsaker Fjordbruk sammen med sin far. I forkant av dette hadde milliardæren, ifølge det han selv har fortalt til Aftenposten, kun seks ukers arbeidserfaring som pickup-fører hos Statens vegvesen.

Oppstarten fant sted på Onarheim i Tysnes kommune, og besto av én konsesjon for lakseoppdrett. Etter diverse oppkjøp og gjennom organisk vekst skulle selskapet siden bli en av de ledende produsentene av oppdrettslaks i Norge, samt med virksomhet innen blant annet settefisk, slakt, eksport og eiendom. Gjennom selskapet Meidell AS sitter Gerhard Meidell Alsaker ellers på investeringer i en rekke bransjer, fra shipping til bank.

Alsaker Fjordbruk er lokalisert i Sunnhordland, og laksekongen i Onarheim gir tilbake til lokalsamfunnet, blant annet gjennom en årlig laksefest. Ifølge Aftenposten har han i tillegg bygget blant annet boliger, kjøpesenter, treningssenter, bensinstasjon og marina på hjemstedet.