Erik Must
Investor
Foto: Knut Falch
Født1943
BostedBærum
UtdannelseSiviløkonom
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021
Foto: Knut Falch
Nr 18
+11 Plassendring
Se hele listen >
12,20
mrd formue 2021
+62,67 %
Informasjon
Født1943
BostedBærum
UtdannelseSiviløkonom
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021

Som en av de største private investorene på Oslo Børs har Erik Must all grunn til å smile. Siden bunnen i mars 2020 har det vært full fest i aksjemarkedet globalt, og de siste 12 månedene er Hovedindeksen på Oslo Børs opp 37 prosent. Årsresultatet til selskapet Must endte på nær 2 milliarder kroner i fjor, det beste i selskapets historie. Det er børsnoterte Arendals Fossekompani og forlaget Gyldendal som står for de største verdiene, og førstnevnte har steget hele 150 prosent det siste året. I tillegg eier familien gjennom selskapet Must store aksjeposter i Borregaard   , Elkem   , Kongsberg Gruppen   og Polaris Media   . Must-familien har også betydelige eierposter i Veidekke   , DNB   og Yara   . Investoren var i sin tid med å grunnlegge meglerhuset Fondsfinans sammen med Kjell Christian Ulrichsen.

Skattetallene inkluderer registrert ligningsformue og skatt for Erik Must, samt hans barn og barnebarn, Erik Christian Must, Annelise Must, Elise Must og Trine Must.

Bakgrunn

Erik Must er født og oppvokst i Trondheim, før han begynte på økonomistudier ved Handelshøjskolen i København. 

Etter endt skolegang begynte han som læregutt i meglerhuset Hans P. Jeppesen, før veien bar videre til fondsavdelingen i Den norske Creditbank. Der traff han sin senere forretningspartner Kjell Christian Ulrichsen. Duoen har fått litt av æren for utviklingen av det norske kapitalmarkedet på 1970- og 80-tallet, etter de grunnla Fondsfinans. På den tiden var Fondsfinans børsens mektigste meglerhus, og ingen kunne med så stor letthet selge 30–50 prosent av et børsnotert selskap til en engere krets kunder. Utover 1990-tallet mistet Fondsfinans noe av hegemoniet, og i 1996 kjøpte Must ut Ulrichsen. 

Privat har han pløyd fortjenesten fra meglervirksomheten inn i aksjemarkedet, og eier store poster i Arendal Fossekompani, Gyldendal, Glamox, Borregaard og Kongsberg Gruppen. Det er imidlertid ikke alt Erik Must tar i som blir til gull. Han er nest største eier i NHST Media, som sliter med svak lønnsomhet. Erik Must overlot i slutten av 1990-årene det vesentlige av eierinteressene sine til sine to barn, Erik Christian og Trine Must.

Investorkongene som har tjent milliarder

Bjellesauer, kalles de gjerne. For når denne gjengen satser på aksjer, henger mange seg på. De har til dels svært ulik bakgrunn, men felles for dem er at de har bygget enorme formuer på sine investeringer.

— Da begynte en kamp som ikke ligner grisen

På Investordagene 2021 fortalte Trygve Hegnar om sine investeringer gjennom 40 år. Den første investeringen gikk 26 gangen, men det har langt fra vært den beste.

Har gjort femgangeren på elbilladere

Zaptec har vært en gedigen suksess for Erik Must og resten av aksjonærene. På ett år har aksjen steget over 400 prosent og analytikere tror himmelferden vil fortsette.

Skal selge biler med chatrobot

Flere kjøper bil på nett. Svaret på hvorvidt du skal velge alufelger eller skinninteriør vil chatbotselskapet Kindly ta seg av.

Overlater mer av kontrollen til barna

Den yngre generasjonen får stadig større eierskap i familieforetaket Must AS, som har lagt bak seg et meget sterkt år grunnet oppgang i aksjemarkedet.

Biotek-aksje ble økset på børs

PCI Biotech-aksjen falt over 20 prosent på Oslo Børs etter nok en utsettelse for Release-studien. Kursgevinstene flyr med dette avsted for investor Erik Must.