Knut Gustaf Aspelin
Medeier og styreleder i Aspelin Ramm
Foto: Kapital
Født1949
BostedOslo
Utdannelse
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Styrets leder

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021
Foto: Kapital
Nr 33
-6 Plassendring
Se hele listen >
8,20
mrd formue 2021
+7,19 %
Informasjon
Født1949
BostedOslo
Utdannelse
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Styrets leder

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021

Aspelin Ramm Gruppen har hatt stabil vekst de siste årene, og verdiene fortsetter å stige. Konsernet investerer for tiden i byggeprosjekter med fokus på miljø og bærekraft, blant annet kontor- og handelsbygget VIA i Vika og et nytt logistikkbygg på Alna. Konsernet opplever imidlertid varierende grad av forsinkelser i byggeprosjektene og reduserte leieinntekter som følge av pandemien, ble det fremhevet i årsrapporten for 2020. Duoens investeringer i verdipapirmarkedet kaster godt av seg.

Skattetallene inkluderer registrert ligningsformue og skatt for Knut Gustaf Aspelin, samt hans barn og arvinger, Gustaf Aspelin, Knut Fredrik Natvig Aspelin og Jeanette Nicoline Aspelin.

Bakgrunn

Knut Gustaf Aspelin og Jonas Ramm har oppnådd rikdom gjennom eiendomskonsernet Aspelin Ramm Gruppen, som ble grunnlagt av den svenske bergingeniøren Gustaf Aspelin. Firmaet ble etablert i 1881 og eies fremdeles av familien, gjennom Knut G. Aspelin og Jonas Ramms heleide selskaper.

Aspelin Ramm Gruppen har satt dype spor i Oslos bybilde, og tidligere bidratt til utviklingen av Tjuvholmen og Vulkan, som de har mottatt en rekke priser for. Ved siden av eiendomsvirksomhet driver gruppen handelsselskapet Motek, som er en ledende leverandør av verktøy og materiell til bygg- og anleggsbransjen. Duoen har også investert i Spacemaker, et selskap som optimaliserer planleggingen av utbygginger ved bruk av kunstig intelligens.