Margaret Boel Garmann
Eier Garmar Holding
Født1955
BostedOslo
Utdannelse
BransjeHotell/Reiseliv
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019
Nr 70
-48 Plassendring
Se hele listen >
4,00
mrd formue 2020
-55,56 %
Informasjon
Født1955
BostedOslo
Utdannelse
BransjeHotell/Reiseliv
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019

Margaret Boel Garmann solgte seg ut av familieselskapet Awilhelmsen i fjor, før coronakrisen inntraff, men måtte til gjengjeld godta en saftig rabatt i forhold til underliggende verdier, og formuen stuper dermed fra fjorårets anslag.

Bakgrunn

Margaret Boel Garmann er oppvokst i Oslo og er datter av den nå avdøde skipsrederen Gjert Wilhelmsen. Hun var medeier i det felleseide familieselskapet Awilhelmsen frem til i 2019, da hun solgte seg ut for 3,6 milliarder kroner. 

Det store spranget i familieformuen skjedde i 1969, da Wilhelmsen-familien var med på å etablere Royal Caribbean Cruises, som er blitt en av gigantene innen cruisenæringen. I mange år har Margaret vært regnet som Norges rikeste kvinne. 

Pengene hennes forvaltes gjennom Garmar Holding, hvor hennes fetter Berge Garmann Velde er styreleder, mens Petter Hagelund og Gunnar Rydning og Margaret er styremedlemmer. Hun har aldri vært spesielt aktiv i Awilhelmsen-sammenheng, og i sin tid var hun gift Kierulf. Mannen satt i styre og stell i Awilhelmsen-systemet på hennes vegne. 

Margaret sitter i styret i A. Wilhelmsen Foundation, som blant annet deler ut Sjømannsprisen og gir økonomisk støtte til maritime formål.

Petter Stordalen prylt av pandemien

Covid-19 har gjort Petter Stordalen ti milliarder fattigere, og det er neppe noen trøst at fallet for Torstein Hagen er enda mye større: 40 milliarder er forduftet for den Basel-baserte cruiserederen. Det er ny rekord for kollaps i formue på Kapitals 400-liste gjennom alle tider.

Margaret Boel Garmann putter alt i fond

En av Norges rikeste kvinner, Margaret Boel Garmann i Oslo, lastet opp med aksje- og obligasjonsfond for nesten 3,5 milliarder kroner i fjor.

RCL-selskap møtte veggen

RCLs spanske cruiseselskap er insolvent og skal reorganiseres etter store tap på grunn av coronapandemien. Alle seilinger er innstilt til 15. november.

RCL må betale 11,5 pst. rente

Cruisekjempen RCL må betale opptil 11,5 prosent rente på sitt kriselån på 33,5 milliarder kroner. Alle seilinger er avlyst frem til 1. august.