Kjell Arild Lorentsen
Administrerende direktør og eier i Gigante Havbruk
Foto: Rune Nilsen/Bodø Nu
Født1957
BostedBodø
Utdannelse
BransjeSjømat
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021
Foto: Rune Nilsen/Bodø Nu
Nr 125
+71 Plassendring
Se hele listen >
3,00
mrd formue 2021
+71,43 %
Informasjon
Født1957
BostedBodø
Utdannelse
BransjeSjømat
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021

Til tross for at resultatet i fjor ikke nådde opp til rekordåret 2019, er den underliggende driften i Gigante Havbruk fortsatt svært god. Bodøværingen tok nettopp Gigante Salmon   , som utvikler et landbasert oppdrettsanlegg på Helgeland, på børs. Det har synliggjort store verdier.

Bakgrunn

Kjell Arild Lorentsen er gründeren bak det lønnsomme oppdrettskonsernet Gigante Havbruk, som er heleid av familien. Konsernet har en årlig produksjon på 10.000 tonn laks, det har eierinteresser i Salten Aqua-gruppen og driver gjennom Gildeskål Forskningsstasjon utviklingsaktivitet innen oppdrettsnæringen. Lorentsen er en lokalpatriot som i en årrekke har gitt bidrag til fotballklubben Bodø/Glimt og utviklingen av Aspmyra Stadion.