Sigurd Marius Skaugen
Født1958
BostedOslo
Utdannelse
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.
Nr 292
Ny på listen
Se hele listen >
1,45
mrd formue 2021
Ny på listen
Informasjon
Født1958
BostedOslo
Utdannelse
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Sigurd Marius Skaugen gjør sin inntreden på årets liste etter en fenomenal kursoppgang i selskapet Energy Recovery, som er notert på New York-børsen. Aksjen har steget nærmere 160 prosent. Av andre aksjer i porteføljen finner vi Ayfie Group og Arcana Crypto. Aksjene i Energy Recovery er likevel den klart største posten, og formuen vil følgelig kunne fluktuere sterkt basert på kursutviklingen i dette selskapet.

Ukjent investor har tjent én milliard

Den mediesky investoren står bak et norsk børseventyr i USA. I 2021 har han solgt seg ut av selskapet og sitter igjen med over én milliard i gevinst.