Espen Galtung Døsvig
Eier og styreleder av EGD Holding
Foto: NTB scanpix
Født1972
BostedBergen
Utdannelse
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.
Foto: NTB scanpix
Nr 246
-29 Plassendring
Se hele listen >
1,45
mrd formue 2020
+3,57 %
Informasjon
Født1972
BostedBergen
Utdannelse
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Eiendomsvirksomheten kan vise til gode og stabile resultater. Selskapet har også investert stort i Porsche-senteret i Bergen, hvor veksten har vært enorm de siste årene. EGD har vokst seks år på rad og har mye på gang. For tiden bygger de blant annet mer miljøvennlige skip.

Bakgrunn

Rundt 2000-tallet overtok Espen Galtung Døsvig det over 110 år gamle familieselskapet. Det var hans oldefar, Einar, som i 1907 stiftet aksjeselskapet Einar Galtung Døsvig. På den tiden var driften engasjert i tekstilhandel. Gjennom generasjoner økte både omsetning og resultater, som bidro til en gradvis vekst. Selskapet begynte også å investere i andre områder utenfor tekstilbransjen. Utover på 1960-tallet ble både shipping og eiendomsinvesteringer tatt med i driften.

Espen Galtung Døsvig er nå fjerde generasjons eier og begynte i selskapet i 1997. I dag eier han 100 prosent av aksjene. Rundt tusenårsskiftet tok Døsvig en strategisk avgjørelse om å gå mer bort fra tekstilforretningen og rette fokuset mot internasjonal shipping og eiendom.

I dag er selskapet delt i datterselskapene EGD Shipholding, EGD Property AS og EGD Capital AS. Dette har gjort at selskapet har mer fleksibilitet og at strategier kan utvikles for den aktuelle driften.

EGD Property fokuserer for det meste på egenutviklet næringseiendom i Bergen. EGD Shipholding eier kvalitetstonnasje innen ulike segmenter som drives gjennom nært samarbeid med eksterne samarbeidspartnere. EGD Capital forvalter investeringene som ligger utenfor kjernevirksomheten, blant annet Porsche-senteret i Bergen, Ålesund og Trondheim.

Øker i kjemikalietank

Espen Galtung Døsvigs EGD Shipholding i Bergen kjøper ytterligere to kjemikalietankere. Begge settes inn i Odfjells pool-system.

Champion Tankers løftes av høyere rater

Bedre tider i tank har gitt et løft for Champion Shipping. Også første halvår i år tegner veldig bra for rederiet, som i fjor fikk redusert gjelden.