Kjell Kristoffersen
Deleier og styreleder i IK Gruppen
Foto: IK Gruppen
Født1954
BostedOslo
Utdannelse
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019
Foto: IK Gruppen
Nr 196
+10 Plassendring
Se hele listen >
1,75
mrd formue 2020
+16,67 %
Informasjon
Født1954
BostedOslo
Utdannelse
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019

Bakgrunn

Duoen Kjell Kristoffersen og Bjørn-Erik Indahl har siden 1990 operert innen segmentene eiendomsforvaltning, -utvikling og -entreprenørtjenester, i tillegg til korttidsutleie. Konsernet, organisert gjennom IK Gruppen, nærmer seg samlede eiendomsverdier på seks milliarder kroner, som genererer godt over 200 millioner i årlige leieinntekter.