Tom Hagen
Styreleder og eier H2 Holding
Foto: TG/Romerikes Blad
Født1950
BostedLørenskog
UtdannelseBygningsingeniør
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019
Foto: TG/Romerikes Blad
Nr 169
-5 Plassendring
Se hele listen >
2,00
mrd formue 2020
+5,26 %
Informasjon
Født1950
BostedLørenskog
UtdannelseBygningsingeniør
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019

Det er Tom Hagens aksjeandel på 70 prosent i Elkraft som utgjør den største delen av formuen. Basert på fortsatt god inntjening, samt høyere prising av lignende selskaper, går verdien av posten noe opp.

Bakgrunn

Les en artikkel Kapital skrev om Tom Hagens formue fra 2020.

Tom Hagen har levd relativt nøkternt og har holdt seg unna offentligheten i flere tiår, inntil forsvinningen av hans kone eksploderte i mediene i 2018, en sak som i skrivende stund er uoppklart.

Gjennom sitt Holding 2-konsern har han sakte, men sikkert bygget opp en stor formue. Hagen kom inn på listen over Norges 400 rikeste i 1999, da med en anslått formue på 550 millioner kroner.

Hagens formuesutvikling de siste 20 årene er tuftet på å utvikle og leie ut forretningslokaler samt å selge strøm til bedrifter.

Den mest verdifulle investeringen er i Elkraft, et selskap han bidro til å etablere som en lønnsom aktør på 1990-tallet. Gjennom Holding 2 eier Hagen 70 prosent av Elkraft, som kjøper strøm på kraftbørser og selger videre i det nordiske bedriftsmarkedet.

Tom Hagen er opprinnelig fra Hadeland, men har bodd på Fjellhamar siden begynnelsen av 1980-tallet. Det var i 1978 bygningsingeniøren startet sin virksomhet. Hagen drev først innen byggeledelse og levde i mange år på honorarer. Så bestemte han seg for å bygge selv. Etter hvert ble han også klar for å satse utenfor Lørenskog-området.

Hagen har også en liten del av formuen i aksjer gjennom eierandeler på 45 prosent i Financial Funds og F2 Funds