Carl Erik Krefting
Eier og styreleder i Carucel Holding
Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix
Født1953
BostedOslo
UtdannelseJurist
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021
Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix
Nr 144
-4 Plassendring
Se hele listen >
2,80
mrd formue 2021
+21,74 %
Informasjon
Født1953
BostedOslo
UtdannelseJurist
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021

Krefting har levert gode resultater solo lenge. Så også det siste året, selv om 2021 også har vært preget av rettslige feider mellom Krefting og tidligere kompanjong Vatne som de nå har løst. Gjennom selskapet Carucel Holding har den verdijusterte egenkapitalen økt betydelig, med flere sentrale eiendommer i Oslo og omegn som drivere. På investeringsfronten har det også vært god aktivitet, og Krefting har stadig tørt krutt til videre satsning.

Bakgrunn

Carl Erik Krefting kommer fra en juristfamilie i Oslo, hvor faren Hermann Otto var advokat. Mange diskusjoner rundt middagsbordet gjorde at Krefting tok fatt på jusstudier ved Universitetet i Oslo. Etter fem år på skolebenken begynte han sin karriere i Skatteetaten, etterfulgt av advokatfirmaet Bahr. 

Tidlig på 80-tallet begynte Krefting i Thommessen, som faren var med på å grunnlegge. Der ble han raskt en velrenommert forretningsadvokat, som blant annet hadde mange oppdrag for milliardær Kjell Inge Røkke. Parallelt med jobben som advokat har Krefting alltid investert i eiendom på si. Etter 25 år som advokat leverte han oppsigelsen i Thommesen for å investere i eiendom på fulltid sammen med Hans Petter Krohnstad og Runar Vatne gjennom Søylen Eiendom. 

I løpet av kort tid fikk trioen en gevinst på 40 millioner kroner, og etter ett år beløp gevinstene seg til 350 millioner kroner. Det dannet utgangspunktet for et betydelig lånefinansiert oppkjøpsraid i store områder bak Stortinget i Oslo, hvor de fikk overtalt noen av verdens mest eksklusive motehus til å etablere seg. 

I 2015 solgte Søylen eiendommene til Meyer Bergman for 5,3 milliarder kroner, og resten av porteføljen ble liggende hos Krefting og Vatne. I senere tid har imidlertid duoen blitt sterkt uenige om samarbeidet og en aksjonæravtale.

Raider sjøperler

Det blir ikke skikkelig sommer med kun én hytte. Flere av landets rikeste, mange av dem eiendomsinvestorer, har kjøpt både to, tre og fire strandperler i Norges dyreste hyttestrøk.

Dom i Norges mest betente bygårdsstrid

Carl Erik Krefting og Odd Ekholt har gått på et nytt nederlag i Norges mest betente bygårdsstrid. AS Bogstadveien 30 Byggeselskap, der de to er storaksjonærer, tapte ankesaken i lagmannsretten.

Milliardærer satser i vertikalt landbruk

Jens Rugseth, Jan Haudemann-Andersen og Carl Erik Krefting er store aksjonærer i et ukjent lampefirma som vil bli leverandør til innendørs landbruk.

Superjurist tar omkamp mot boligeiere

Sverre E. Koch skal lede et nytt oppgjør mot mindretallsaksjonærene i Bogstadveien 30, som igjen løper risikoen for å bli leietakere i sin egen aksjeleilighet.

Sjefen for Oslos største avdukning i 2021

Endelig nærmer dagen seg da direktør Stein Olav Henrichsen skal åpne det nye Munchmuseet i Bjørvika. Nå pepres han med spørsmål fra hele verden om hva man må gjøre for å bli invitert til åpningen på vårparten.