Tore Bertrand Steen
Deleier av Bertel O. Steen-konsernet
Foto: BOS/Bertel O. Steen
Født1926
BostedOslo
Utdannelse
BransjeHandel
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Styrets leder

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019
Foto: BOS/Bertel O. Steen
Nr 169
-20 Plassendring
Se hele listen >
2,00
mrd formue 2020
0,00 %
Informasjon
Født1926
BostedOslo
Utdannelse
BransjeHandel
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Styrets leder

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019

Konsernets omsetning har falt de siste årene, mye som følge av mangel på el-biler. Familiens formue går noe ned, men Bertel O. Steen Eiendom, som forvalter en eiendomsportefølje på ca. 200.000 kvm, sørger for at nedgangen blir liten.

Bakgrunn

Bertel O. Steen ble grunnlagt i 1901 og startet sin virksomhet med å blant annet importere Colt-pistoler og champagne. I dag er Bertel O. Steen et familiekonsern mest kjent for sin bilvirksomhet. I tillegg til å drive forhandlervirksomhet, verksteddrift og bilfinans importerer konsernet Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, Citroën m.m.