Håkon Olaisen
Deleier Nova Sea
Født1982
BostedPolen
Utdannelse
BransjeSjømat
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.
Nr 321
+26 Plassendring
Se hele listen >
1,15
mrd formue 2020
+21,05 %
Informasjon
Født1982
BostedPolen
Utdannelse
BransjeSjømat
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Bakgrunn

Familien Olaisen er majoritetseier i Nord-Norges største oppdretter, Nova Sea. Selskapet er et fullintegrert oppdrettskonsern og har Mowi på eiersiden.