Bettina Burud
Kiwi-arving og deleier i NorgesGruppen
Foto: Facebook
Født1996
BostedOslo
Utdannelse
BransjeHandel
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.
Foto: Facebook
Nr 375
-43 Plassendring
Se hele listen >
1,10
mrd formue 2021
0,00 %
Informasjon
Født1996
BostedOslo
Utdannelse
BransjeHandel
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Gjennom selskapet Pett Kjede & Servicekontor sitter Tor Kirkeng, Terje Navjord og Burud-søsknene på over seks prosent av aksjene i NorgesGruppen. Kirkeng og Navjord startet Kiwi i 1979. I dag er kjeden Norges nest største innen dagligvare målt i omsetning. Bettina og Joakim Burud er arvinger etter den mangeårige lederen i selskapet, Per-Erik Burud. Kirkeng har også en eiendomsportefølje av betydelig størrelse.