Bettina Burud
Kiwi-arving og deleier i NorgesGruppen
Foto: Facebook
Født1996
BostedOslo
Utdannelse
BransjeHandel
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.
Foto: Facebook
Nr 332
-12 Plassendring
Se hele listen >
1,10
mrd formue 2020
+4,76 %
Informasjon
Født1996
BostedOslo
Utdannelse
BransjeHandel
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Kiwi-gjengens formue øker i år igjen som følge av oppgang i NorgesGruppen.

Bakgrunn

Sammen eier Tor Kirkeng, Terje Navjord, og søsknene Joakim og Bettina Burud over seks prosent av NorgesGruppen gjennom selskapet Pett Kjede & Servicekontor. Det er fortsatt matvaregiganten som står for størsteparten av formuene til Kiwi-gjengen.