Erik Gunnar Braathen
Eier og styreleder i Saynora og Ojada
Født1955
BostedBærum
Utdannelse
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Styrets leder

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019
Nr 303
-12 Plassendring
Se hele listen >
1,20
mrd formue 2020
+4,35 %
Informasjon
Født1955
BostedBærum
Utdannelse
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Styrets leder

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019

Gjennom selskapet Sayonara forvalter Braathen og familien også enkeltaksjer, og solgte seg blant annet ut av Protector Forsikring i år for over 100 millioner kroner.

Bakgrunn

Tidligere flytopp Erik Gunnar Braathen forvalter gjennom investeringsselskapet Sayonara en formue på rundt en milliard kroner. Om lag halvparten er investert i ulike fond, blant annet hedgefondet AKO Capital, som oljefondssjef Nicolai Tangen grunnla, og i Ole Halvorsens hedgefond Viking Global. Foruten verdiene i Sayonara eier Braathen en av hovedstadens flotteste eiendommer på Snarøya, med 16,2 mål tomt og privat strandlinje.