Hjørdis Kluge Smedvig
Medeier i familieselskapet Smedvig
Foto: NRK
Født1951
BostedStavanger
Utdannelse
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021
Foto: NRK
Nr 94
+28 Plassendring
Se hele listen >
3,80
mrd formue 2021
+46,15 %
Informasjon
Født1951
BostedStavanger
Utdannelse
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021

Familien Smedvig har fordelt formuen på to hovedområder: eiendom og fond. Fondsmidlene er plassert i både hedgefond og direkteinvesteringer. I “den norske biten”, aksjeselskapet Vestri, inngår flere titalls forskjellige selskaper innen de to områdene eiendom, hovedsakelig i Stavanger-området, og såkornsinvesteringer. Siden i fjor har selskapet foretatt to milliardtransaksjoner: salget av navigasjonstjenesten Navtor og datasenteret Green Mountain. Dette har frigjort nærmere 8 milliarder i kapital.

Bakgrunn

Hjørdis Kluge Smedvig, Peter Smedvigs søster, er medeier i familieselskapet Smedvig, der hun og datteren Julia Smedvig Hagland eier 22 prosent av aksjene via selskapene Avocet og Palia. Hun arbeidet i en årrekke som journalist i Stavanger Aftenblad.

Rekordresultat i Stavanger

Verdipapirgevinster ga et fjorårsresultat på nesten 850 millioner kroner for Smedvig i Stavanger.